Romana|English
Acasa
Scurta prezentare
Introducere
Statut
Proiect FIR
Actiuni
Curriculum
Corala Mundi
Festivitati
Venituri
Buget
Aprecieri
Recunostinta
Contact
Forum
Fapte-AFAR
Numarul de vizitatori visitor counter

Statutul fundatiei "Tezaurul sacru al religiilor"

Denumire: Fundatia “TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR”
Email: scedmondsrl2033@yahoo.com
Web: www.sacredtreasure.org

Statut

 

Eu, GHIULBENGHIAN MARCELA

în calitate de ctitor fondator, am convenit asupra republicarii Statutului

Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR, a carei personalitate juridica a fost acordata prin Sentinta civila nr. 147 / 20.09.1994 a Judecatoriei 1 Bucuresti, data in Dosarul nr. 137 / PJ / 1994 si care se supune dispozitiilor O.G. nr. 46/2000, O.G. nr. 37/2003 si a celorlalte reglementari legale, pe specific, in vigoare.

CAPITOLUL I- Denumirea, forma juridica, sediu si durata

Art. 1. Denumirea fundatiei este TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR, persoana juridica de drept privat.

Sigla fundatiei este: ADEVARATA CREDINTA IN DUMNEZEU.

Art. 2. Sediul Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR este in Bucuresti str. Gral Cristescu nr. 12 sect.1. Acesta va putea fi mutat in orice alt loc din Romania prin hotararea consiliului director.

Toate actele si documentele ce vor emana de la fundatie vor purta, pe langa denumirea oficiala, numarul de inregistrare de la Judecatoria Sectorului1 Bucuresti, sigla si sediul fundatiei;

Fundatia va putea infiinta filiale, agentii, birouri etc. pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, in spatii proprii ori dobandite prin alte modalitati legale.

Art. 3. Durata Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR este pe perioada nedeterminata.

CAPITOLUL II Necesitatea constituirii Fundatiei

Art. 4. Constituirea Fundatiei vine in intampinarea unor nevoi religioase universale, raportate la cadrul social existent. Modelele de manifestare religioasa devin din ce in ce mai variate, riscand adesea sa cada in capcane inevitabile. Materialismul agresiv, ateismul sau razboaiele bazate pe divergente religioase; inarmarea excesiva care a dus la saracirea populatiei si la un pericol iminent al Terrei; decadenta culturala, criza ecologica, clonarea orieutanasia si incalcarea frecventa a legilor divine. Existenta tuturor acestor disensiuni are la baza lipsa de comunicare partiala sau totala intre reprezentantii religiilor. Criza religioasa generata de acest context este simptomatica, iar cauza ori urmarile ei se cunosc indeajuns pentru a mai suporta comentarii. Exemplele de fata si nu numai, devin motive solide pentru a initia constituirea unui dialog permanent între reprezentantii religiilor in Bucuresti-Romania (Europa de Rasarit), ca singura cale viabila de cunoastere si apropiere.

CAPITOLUL III - Scopul Fundatiei

Art. 5. Scopul Fundatiei este cel de creare a unui dialog permanent cuprinzand delegati ai religiilor din toate tarile. Fundatia isi propune in toate demersurile sale sa realizeze un dialog permanent intre reprezentantii religiilor, pentru a se crea o convergenta spirituala la nivel mondial. Forumul reprezentantilor se va intruni periodic si va dezbate temele pentru a se intelege necesitatea recunoasterii cuvantului transmis de Tatal Ceresc intregii Sale creatii.

Tot ca un scop al Fundatiei este si acela de a crea in viitor un edificiu unde sa se poata intalni in liniste sufleteasca toti cei care-L iubesc pe Dumnezeu si care va deveni astfel un fapt concret spre intelegere si pace in acest nou mileniu.

Caracterizare:

Art. 6. Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR va activa pe baza principiului: Prin credinta în Dumnezeu toti oamenii sunt frati, membri cu drepturi depline si egale ai comuniunii mondiale, fara nici un fel de diferentieri sau descriminairi, uniti în dialog permanent se poate realiza o reconciliere spirituala, pentru o pace durabila, unitate si dragoste între oamenii acestui pamânt.

Fundatia actioneaza in directia unirii confesiunilor intr-un dialog permanent respectiv: unitate in diversitate si cunoasterea invataturii lui Dumnezeu in totalitate de catre oamenii lumii, pentru adevarata dragoste si slava ce i se cuvin.

Art. 7. Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR situeaza la baza întregii sale organizari si functionari principiile si practicile deplinei democratii, prin cultivarea dialogului deschis si al schimbului de opinii, în vederea realizarii obiectivelor sale, intemeindu-se pe textele sacre, traditiile, conventiile internationale, situatia goepolitica, relatiile sociale si interumane.

La dialog vor participa si laici, preocupati de probleme spirituale si stiintifice in folosul pacii pe pamant.

Art. 8. Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR este independenta în raport cu toate organizatiile politice si guvernamentale si nu admite nici o imixtiune în activitatea sa destinata atingerii scopurilor propuse;

Art. 9. Pentru înfaptuirea obiectivelor si scopurilor sale, Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR coopereaza, fara nici o discriminare cu toate fortele sociale, politice, organismele si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, afirmându-si disponibilitatea pentru dialog cu structurile puterii si cu cele ale societatii civile, în spiritul parteneriatului.

Art. 10. Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR va milita pentru o educatie spirituala pozitiva si toleranta pe toate planurile societatii din punct de vedere al întregii activitati sociale, materiale, profesionale, morale, medicale, legislative, relatii interumane, interne si internationale, nonviolenta, la toate nivelele de vârsta, indiferent de sex, inclusiv problema etica a familiei, copilului etc. Fundatia promoveaza larga deschidere în cooperarea cu organizatii similare din alte tari, cu foruri internationale care au în preocuparile lor problemele mai sus mentionate.

Art. 11. Pentru a-mi defini religia din care fac parte si de ce s-a format aceasta organizatie nonguvernamentala, îmi declar confesiunea de crestin ortodox, dar cu aceasta marturie consider onest sa adaug ca înteleg Ortodoxia ca deschidere spirituala catre toate religiile lumii. În Cuvântul Sau, Dumnezeu a zis: Sa facem om dupa chipul si dupa asemanarea Noastra….(Facerea 1:26)

Noi, crestinii ortodocsi vedem chipul Fiului Lui Dumnezeu întiparit în om dela creatie si astfel, înfiecare om vedem un frate de al nostru si toti împreuna sa fim fii ai Tatalui Ceresc, ai Parintelui Ceresc, prin Fiul Sau Cel vesnic, Fiul Omului, Domnul nostru Iisus Hristos.

CAPITOLUL IV: Obiective si modalitati de indeplinire

Art. 12. Fundatia Tezaurul Sacru al Religiilor porneste de la la premiza ca toti oamenii au o cunoastere comuna: existenta Lui Dumnezeu. Obiectivul Fundatiei este crearea unui dialog permanent intr-un Forum al reprezentantilor religiilor din fiecare tara, pentru a se ajunge la o cunoastere comuna, fara a se impune ideile unora si fara a calca peste individualitatea si personalitatea celorlalti, în vederea creerii unei paci durabile în intelegere si toleranta.

Obiectivul Fundatiei se realiza prin:

Art. 13.a. Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR, prin fonduri proprii si cu sprijin material-financiar din partea sponsorilor credinciosi, va organiza întâlniri, seminarii, întruniri interne si cu participare internationala pe baza documentelor proprii sau la propunerile credinciosilor, cuprinzând teme si probleme ce framânta lumea contemporana.

b. Pe aceste laturi ale problemei vom întretine o strânsa colaborare pe multiple planuri de profil cu organe si organizatii interne si internationale, religioase sau laice, la nivel de persoane fizice sau juridice, pentru a încuraja pregatirea confesionala a cât mai multi dintre fratii nostrii necajiti, de pe toate meridianele globului.

c. Cuantumul si modul de ajutorare adecvat starii sociale si geografice va fi hotarât de catre Presedinta Fundatiei impreuna cu Consiliul Director.

d. Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR va desfasura orice activitati sau actiuni legale, ce pot conduce direct sau indirect la realizarea obiectivelor propuse de fundatie, iar în raport cu dinamica vietii social economice si morale românesti ca si prin perspectivele cooperarii pe plan european si international, aceste obiective vor putea fi îmbogatite cu noi prevederi care corespund obiectului Fundatiei.

e. Activitati permanente si ocazionale, dialoguri cu reprezentanti ai mass mediei, ai etniilor, diverse personalitati religioase, culturale si politice din tara si strainatate.

Art. 14. Prin atragerea de adepti ai acestei idei nobile de pace si reconciliere spiritual umanista, prin crearea de Cluburi, prin catehizari, prin formarea de aliante cu alte ONGuri.

Art. 15. Prin actiuni culturale: festivaluri, concursuri de muzica religioasa, expozitii de pictura etc.

Art.16. Invederea amenajarii unui complex multifunctional, procurarea unui teren adecvat construirii viitorului sediu al dialogului permanent între ambasadorii tuturor religiilor si ai personalului angajat al acestora. Acest asezamant va fi un mega complex cu o sala de conferinte pentru toti reprezentantii religiilor si spatii de cazare si de functionalitate a celorlalte activitati anexe.

Art. 17. In acest scop se va proceda la:

 • intocmirea proiectului de urbanism zonal si obtinerea avizelor de specialitate de la toate forurile competente
 • proiectarea si construirea unor birouri si a unei sali de conferinte pe terenul cumparat
 • executarea machetei viitorului sediu
 • edificarea unui asezamant monahal cu lacas de cult, ce poate fi donat
 • atragerea de finantare prin proiecte pentru dezvoltarea unui centru multieducational, multicultural, multietnic cu sali pentru filme, biblioteci, spatii de recreere si educatie
 • atragerea de finantare prin proiecte pentru dezvoltarea unor sectii anexe de productie pentru nevoi interne: produse deshidratate la rece, sucuri naturale etc.
 • gasirea solutiilor de autofinantare prin productie, turism, pelerinaje, prestari servicii, tombole, expozitii, edituri, tipografii, transporturi, scolarizare etc.
 • participarea la conferinte, întâlniri nationale, internationale
 • proiectarea si construirea de lacasuri specifice de rugaciune ale religiilor aderente
 • proiectarea si construirea de spatii pentru: asistenta sociala, policlinici, spitale, gradinite de copii, sali de expozitii, locuri de recreere, cantine, restaurante, spatii comerciale, ateliere de lucru, depozite, magazii, ferme agricole, zootehnice, sere, solarii, livezi etc., organizari de santiere, infimerii, cimitire, etc., ca anexe ale complexului fundatiei si ale Forumului de Dialog Interreligios
 • atragerea de donatori si sponsori pentru realizarea obiectivelor

Art. 18. Constituirea unei asociatii cu reprezentanti ai religiilor si etniilor din România.

Art. 19. Întocmirea unui proiect al dialogului permanent interreligios sub forma Forumului de Dialog Interreligios F.D.I., a organigramei, structurii de organizare a dialogului si a regulamentului de organizare si functionare, traduse în engleza.

Art. 20. Mediatizarea obiectivelor realizate si propuse ale fundatiei.

Art. 21. Promovarea prin internet a proiectului dialogului interreligios permanent. Crearea unui site si transmiterea acestuia la toti reprezentantii religiilor din toate tarile prin email în scopul obtinerii acordului asupra statutului prin completari si modificari.

Art. 22. Prelucrarea diverselor informatii primite la proiectul realizarii dialogului interreligios permanent.

Art. 23. Crearea unei conferinte interreligioase de 7 zile intre reprezentantii religiilor; discutarea in plen pentru analizarea, votarea, semnarea structurii organigramei si a bugetului necesar. Reprezentantii religiilor din fiecare tara vor participa in mod personal sau va fi delegata oficial pentru a putea aproba si semna structura, organigrama si bugetul. Se va urmari ca sa fie prezente cat mai multe personalitati religioase de varf (Patriarhi, Rabini, Muftii, Presedinti), pentru ca dialogul permanent religios, sa devina o autoritate nu numai cantitativ, ci mai ales calitativ;

Art. 24. Confirmarea bugetului si acreditarea reprezentantilor religiilor (ambasadorii acestora) pentru organizarea cazarii, a mesei, a spatiilor de desfasurare a conferintelor functie de numarul participantilor;

Art. 25. Crearea departamentelor si a regulamentelor de functionare a acestora;

Art. 26. Gasirea solutiilor de autofinantare a dialogului permanent interreligios;

Art. 27. Proiectarea si construirea sediului permanent, proprietate Forumului de Dialog Iterreligios, care va fi o Casa de slava si iubire a Tatalui Ceresc pe care toate religiile îl adora, conform regulamentului propriu de ordine interioara;

Art. 28. Amenajarea, dotarea sediului Forumului de Dialog Interreligios;

Art. 29.Intretinerea si gospodarirea sediului dialogului permanent interreligios;

Art. 30. Carta de costituire a Forumului va cuprinde in ea pe toti cei ce au contribuit la ridicarea acestui maret edificiu confesional.

Art. 31. Initierea in caz de necesitate a unor negocieri cu forte interesate in aceste domenii si finalizarea lor in posibile demersuri comune.

Art. 32. Organizarea de întâlniri, conferinte de presa pe întreg teritoriul tarii, adoptarea unor declaratii de principii care sa favorizeze cresterea impactului preocuparilor Fundatiei asupra întregii opinii publice românesti si internationale;

Art. 33. Participarea activa si eficienta a Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR la toate manifestarile nationale, regionale si internationale, în vederea fructificarii avantajelor în cooperarea si colaborarea cu organizatii si institutii care au în preocuparile lor problematica definita în obiectul de activitate si scopul Fundatiei;

Art. 34. Prin instituirea si desfasurarea, prin unitati spiritual-sociale, activitati specifice de educare confesionala, culturala si sociala pentru toate vârstele, cu predilectie pentru copii si tineret, în spiritul comunitar al libertatii spirituale proprii.

Art. 35. Prin realizarea pe întreg teritoriul tarii, a unui larg sistem de mijloace necesare de publicare si mediatizare a activitatilor Fundatiei în vederea sensibilizarii opiniei publice cu problemele care fac obiectul Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR.

Art. 36. Prin întrajutorarea umana multilaterala desfasurata în diverse situatii, libera de discriminari si descatusata de prejudecati care va sta la baza tuturor manifestarilor si actiunilor membrilor Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR, atât pe plan local, national sau în alte tari, numai pe cai si mijloace pertinente si în context cu legislatia teritoriului respectiv.

Modul si mijloacele de întrajutorare umana, vor îmbraca orice forma loiala, operativa si eficace pornind de la oamenii înstariti catre fratii lor spirituali aflati în nevoi materiale, de sanatate sau de cultura.

Art. 37. Publicarea materialelor cu caracter educational-spiritual, pe specificul felului declarat, prin carti, reviste, ziare si alte genuri de publicatii în limbi de circulatie internationala si prin ajutorarea directa personala a unor credinciosi dotati cu burse de studii si perfectionari, atât pe plan local cât si în alte tari straine.

CAPITOLUL V PATRIMONIUL

Art. 38. Patrimoniul initial al Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR a fost încuantum de 150.000 lei compus, în principal, din varsaminte financiare în numerar.

Patrimoniul Fundatiei va putea fi intregit cu contributii periodice ale membrilor si simpatizantilor sai.

Din acest patrimoniu fac parte si suprafetele de teren totalizand 44,0143 ha in Comuna Vidra judetul Ilfov, tarlaua 23 si 24, conform actelor de donatie autentificate.

Art. 39. Patrimoniul Fundatiei poate primi în compunerea sa contributii, donatii, sponsorizari, subventii de la bugetul de stat sau local, dobânzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în conditiile legii, venituri realizate din activitati economice directe proprii (transport, comert, desfacere, prestari servicii, proiectare în constructii, cladiri, utilari, exploatare, editura, presa, radio TV, publicitate, turism, expozitii, actiuni culturale, sociale, educative etc.) în conformitate cu prevederile art. 47 si 48 din O.G. nr. 26/2000 si O.G. nr. 37/2003.

Fundatia poate efectua activitati rentabile de genul celor mai inainte amintite, avand societati comerciale proprii sau in asociere cu terte persoane cesionare, comodat, colaborare etc. conform legislatiei in vigoare, veniturile realizate urmand a fi reinvestite.

Art. 40. Prin Decizii ale Consiliului Director se poate modifica programul de activitati, buget, structura organizatorica si tot ce va fi nevoie pentru a se aduce la îndeplinire obiectivele propuse.

Patrimoniul este indivizibil, dar poate fi cheltuit cu avizul fondatoarei si al Consiliului Director.

CAPITOLUL VI . ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FUNDATIEI

Art. 41. Organele Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR sunt:

a.Consiliul Director, format din:

-Presedinte

-1 Vicepresedinti

-1 Director Financiar

b.Cenzor

Art. 42. Consiliul Director este organul de conducere al Fundatiei si este compus din 3 membri desemnati de fondator. Componenta Consiliului Director poate fi schimbata de fondator in functie de necesitati.

Art. 43. Consiliul Director asigura realizarea scopului si obiectivele Fundatiei, validând hotarârile Fundatiei exercitând urmatoarele atributii:

1. Stabileste strategia generala si programele fundatiei;

2. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli;

3. Aproba bilantul contabil;

4. Alege si revoca cenzorul fundatiei;

5. Aproba înfiintarea de filiale;

6. Încheie acte juridice, în numele si pe seama fundatiei;

7. Asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

8. Aproba organigrama si strategia de personal ale fundatiei;

9. Aproba schimbarea sediului central al sediului fundatiei;

10. Îndeplineste oricare alte atributii prevazute în lege sau în statut;

Presedinta Consiliului Director este fondatoarea si va superviza veniturile si cheltuielile Fundatiei.

Art. 44. Organizarea si functionarea Consiliului Director si a celorlalte compartimente ale fundatiei se stabilesc prin regulamente interne de functionare, aprobate de Consiliul Director.

Art. 45. Controlul financiar intern al Fundatiei este asigurat de un cenzor. Acesta trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, specialist in domeniu.

- În realizarea competentei sale cenzorul:

1. verifica modul în care este administrat patrimoniul fundatiei, respectiv veniturile si cheltuielile;

2. întocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului Director;

3. poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

4. îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

Art. 46. Despre membri:

- GHIULBENGHIAN MARCELA este unic fondator al Fundatiei TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR si poate transmite toate drepturile ei cui crede de cuviinta sau pe cale succesorala, mostenitorilor, cu conditia respectarii scopurilor si obiectivelor statutare ale Fundatiei;

-Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR are în componenta presedinti de onoare, membri de onoare, membrii si simpatizanti etc.

-Fundatia reuneste personalitati, profesionistisi membrii provenind din diverse categorii socio-profesionale, in deosebi ai religiilor, ai culturii si celorlalte domenii, care pot adera la Fundatia TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR

-Organizatori, membrii si simpatizantii, membrii de onoare si presedinti de onoare ai Fundatiei pot deveni persoanele care îsi declara în scris acordul la scopul si obiectivul acesteia si care vor sa sprijine moral sau material-financiar actiunile Fundatiei.

-Membrii Fundatiei pot fi promovati public în cadrul acesteia si au obligatia de a sustine interesele si ideile Fundatiei fata de terti, persoane juridice sau fizice.

-Membrii ce depun activitati merituoase în cadrul activitatilor Fundatiei, pot primi burse, recompense material-financiare pentru acestea si ajutoare, daca contribuie cu idei si initiative la organizarea actiunilor si programelor Fundatiei.

-Membrii care încalca prevederile Statutului Fundatiei sau a normele legale românesti pot fi exclusi prin decizia Consiliului Director.

Membrii care sunt exclusi nu au niciun drept la avutul Fundatiei.

Pr. Prof. Dr. Costachi Galeri mentorul fundatiei, trecut la cele vesnice se decalara: Presedinte de onoare post mortem, ramanand inscris in Statut sub aceasta demnitate.

Acad. Virgil Candea, trecut la cele vesnice se decalara: Presedinte de onoare post mortem

Sunt desemnati ca presedinti de onoare ai fundatiei urmatoarele personalitati:

Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu,

Acad. Dr. Constantin Balaceanu Stolnici

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA FUNDATIEI

Art. 47. Dizolvarea Fundatiei are loc deplin drept atunci când scopul pentru care a fost construita se afla în imposibilitatea de a se realiza sau prin hotarâre judecatoreasca în conditiile prevazute de art 58 si 59 din O.G. nr. 26 / 2000, modificata si completata prin OG nr. 37 / 2003.

În cazul dizolvarii Fundatiei, bunurile ramase în urma lichidarii se vor transmite unei persoane juridice de drept privat cu scop asemanator, care va fi desemnata din timp de fondatoare;

Art. 48. Litigiile dintre Fundatie si terti persoane juridice sau fizice, se vor rezolva pe cale amiabila si doar în caz contrar sunt de competenta instantelor de drept comun din România, de la sediul Fundatiei.

Art. 49. Prevederile prezentului Statut se adapteaza corespunzator si contextual cu prevederile legislatiei românesti în vigoare, pe specific.

 

 

PRESEDINTE

Ghiulbenghian MarcelaCopyright © 2007 - Fundatia "Tezaurul Sacru al Religiilor"
Votati-ne in
 directorul ClickLink