Romana|English
Acasa
Scurta prezentare
Introducere
Statut
Proiect FIR
Actiuni
Curriculum
Corala Mundi
Festivitati
Venituri
Buget
Aprecieri
Recunostinta
Contact
Forum
Fapte-AFAR
Numarul de vizitatori free counter

Scurta prezentare a Fundatiei "Tezaurul Sacru al Religiilor"

Fundaţia “Tezaurul Sacru al Religiilor

Site: www.sacredtreasure.org
E-mail: sacredtreasure2033@yahoo.com

Hot. Jud. Sect.1 Bucureşti , Sentinţă civilă nr. 147/94

Cont RON: CEC Bank : RO15CECEB60330RON4046099

Preşedinte Fondator : Marcela Ghiulbenghian
Preşedinte de onoare :
Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu                                          
Acad. Dr. Constantin Bălăceanu Stolnici
  Pr. Prof. Dr. Costachi Galeri
Vicepresedinte: Av. Profir Constantin
Director Econimic : Hristu Ionelia

 1

TOTUL E POSIBIL PRIN DIALOG

Unitatea nu înseamnă absorţie.
Solidaritate pentru pace prin dialog.
Impulsul pentru unitate trebuie să vină din România (Papa Paul Ioan al II-lea).
Să adunăm ce ne uneşte.
Să înlăturăm ce ne separă.
Pentru ca pământul să devină rai !
Să unim învăţătura sacră !
Pentru o convergenţă spirituală a religiilor !
Pentru un dialog permanent inter-religios!

Obiectivul Fundaţiei

      

Crearea unui dialog permanent al reprezen tanţilor tuturor religiilor din toate ţările într-un Forum Internaţional Religios - FIR – pentru a da sens comun tuturor învăţăturilor spirituale date de Dumnezeu  pământenilor prin profeţi şi prin Fiul Lui, Iisus Hritos pentru a realiza împreună  Noul Ierusalim aşa cum scrie în Biblie Noul Testament, Apocalipsa lui Ioan, (cap 21, 22) “Când voi  veţi  fi împreună în cortul meu (deci o casă a Lui Dumnezeu) atunci voi fi cu voi, atunci va pogorî de la Dumnezeu Noul Ierusalim……., tronul Meu şi  al Mielului acolo vor fi ….., toţi împăraţii lumii la voi îşi vor aduce  mărirea lor, cinstea şi  slava neamurilor …., slugile Mele Mie  Îmi vor sluji şi nici un blestem nu va mai fi........”Eu îi voi alege, ei vor vedea Faţa Mea, Eu îi voi lumina, numele Meu va fi pe frunţile  lor!....şi nici un blestem nu va mai fi „

Scopul Fundaţiei


Crearea unui învăţământ spiritual unic, pentru cunoaşterea şi împlinirea poruncilor divine, ce vor ajuta oamenii să se încarce cu lumină divină pentru a ajunge la lumina veşnică a Lui Dumnezeu. Astfel se va crea „un mileniu al păcii”  pe Pământ,după care oamenii nu vor mai fi, căci  toţi care   vom putea împlini poruncile, ne  vom putea  întoarce ca fiinţe de  lumină lângă Dumnezeu pentru a conduce  întreg Universul cu El, căci am venit pe  Pământ la o şcoală primind chip divin şi oportunitatea de a ne îndumnezei de a ne încărca cu lumină divină prin  împărtăşire, luând trupul şi sângele Lui Iisus, care pentru noi se varsă la fiecare Sfântă Liturghie şi împlinind poruncile divine =  legile universale de lumină, ale iu birii, date nouă oamenilor prin profeţi şi prin Fiul Lui Dumnezeu

2

Obiective propuse şi realizate

1. Cumpararea pentru noul sediu F.I.R a unui teren de cca. 50ha, amplasat intre comunele Vidra si Berceni, la 7 Km de statia de metrou IMGB. Întâmplător această zonă corespunde descrierii din Apocalipsa (Cap. 22), la o apa limpede , care izvoraste din tronul lui Dumnezeu si profetiei Sfantului Serafim de Sarov.
2. Obtinerea tuturor avizelor necesare pentru PUZ proiectul de urbanism zonal de la: Culte, SRI, MAN, Ecologie, Pedologie, Mediu, Alimentare gaze, Apa, si alte avize; 3. Mediatizarea obiectivului Fundatiei la toate religiile reprezentative din Romania: Patriarhia Ortodoxa , Biserica Romano- Catolica, Biserica Armeana, Biserica Calvina, Muftiatul, etc.;
4. Constituirea A.P.A.R.- Asociatia pentru Pace a Religiilor din Romania;
5.Actiuni desfasurate împreună cu toate religiile si cultele din Romania:
•Festivalul de Muzica Religioasa al Cultelor din Romania "A Ta Este Imparatia si Puterea"
6 Februarie 1997;
•Concursul National de Creatie Muzicala Religioasa "Cel Mai Frumos Cantec Inchinat lui Dumnezeu"-Mai 1998;
•Concursul International de Interpretare Religioasa "Corala Mundi" –25 Mai 1999;
•Festivitati de acordare de premii pentru merite deosebite in activitatea de convergenta spirituala a reprezentantilor religiilor din Romania in cursul anului 2000 si in prezent; 6.Proiectarea şi construirea Mânăstirii Sfanta Treime de la Vidra, Jud Ilfov, in data de 18 Ianuarie 2005 şi donarea ei către Patriarhia Română;
7. Justificarea, definirea si intocmirea conceptului de Forum International Religios; prin statut international
8. Intocmirea proiectului Forumului , a proiectului de ansamblu cu organigrama si structura FIR;Crearea site-ului cu toată activitatea Fundaţiei de la început până în present, în română şi engleză şi promovarea lui prin internet la toate site-urile, religiile în toate ţarile, care sunt trecute în internet;
9. Prelucrarea diverselor observatii primite la proiect;

Obiective propuse şi în curs de realizare

1. Crearea unei conferințe interreligioase de 7 zile între reprezentanții celor 12 religii; discutarea în plen pentru analizarea, votarea și semnarea structurii organigramei, a statutului și a bugetului necesar, pentru constituirea Forumului Internațional al Religiilor=un dialog permanent ai reprezentanților religiilor din toate țările. Reprezentanții religiilor din fiecare țară vor participa în mod personal sau va fi delegată oficial o persoană pentru a putea aproba și semna structura, organigrama și bugetul. Se va urmări ca să fie prezente cât mai multe personalități religioase de vârf Patriarhi, rabini, etc.) pentru ca Forumul să devină o autoritate incontestabilă nu numai cantitativ, ci mai ales calitativ;
2. Confirmarea bugetului și acreditarea reprezentanților religiilor (ambasadorii acestora) pentru organizarea cazării, a mesei, a spațiilor de desfășurare a conferințelor în funcție de numărul acestora, a pelerinajelor.
3. Crearea departamentelor și a regulamentelor de funcționare a acestora.
4. Aplicarea soluțiilor de finanțare a F.I.R.
5. repartizarea pe hoteluri pentru cazare a reprezentanților religiilor și pe săli de lucru și conferințe;
6. Angajarea funcționarilor internaționali;
7. Proiectarea viitorului sediu FIR=Noul ierusalim care va fi o piramidă cu latura de 233 m, în interior va avea o sferă, iar la o treime de la baza piramidei va fi proiectată sala de Conferințe cu 12 altare pe margine și cu pereți rabatabili;
8. Construirea sediului F.I.R.
9. Amenajarea și dotarea sediului F.I.R.
10. Întreținerea și gospodărirea sediului F.I.R.
11. Mutarea în noul sediu, în noul oraș al Păcii.
12. Organizarea de pelerinaje la sfârșit de săptămână în toată țara.
13. Organizarea cursurilor de educație spirituală cu ajutorul tuturor Ambasadorilor.

Copyright © 2007 - Fundatia "Tezaurul Sacru al Religiilor"
Votati-ne in
 directorul ClickLink